Varför?

Hur mycket löv kan det finnas på ett enda träd?

Inga kommentarer: