Motorsågsmassakern 2010

2009. Äppelträdet rakt fram i bild gav dålig frukt och ser allmänt missnöjt ut.

2010. Känns ju lite vemodigt att såga i denna vackra blomsterkrona...men...

...det hade Toni inga problem med! Såga är kul!

Då tar vi tag med hårdhandskarna...

The end - the grop! Jord och gräsfrön tack!

Inga kommentarer: